ساخت وبلاگ تایپیست - طراحی وب سایت - کامپیوتر کمک jazebeha.com دانلود فیلم ایرانی نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
حق رای در مصوبات شهرسازی , مطالبه نظام‌مهندسی

on5blog

حق رای در مصوبات شهرسازی , مطالبه نظام‌مهندسی

حق رای در مصوبات شهرسازی , مطالبه نظام‌مهندسی
آزمون نظام مهندسی
ساخت وسازهای غیرمجاز امروزه بمعضل عظیم شهرها Ùˆ بویژه کلانشهرها تبدیل شده است . این مدل ساخت وسازها در باطن شهرها با تراکم فروشی , از در میان بردن فضاهای سبز Ùˆ… موجب تضییع دستمزد شهروندان Ù…ÛŒ گردد Ùˆ در بیرون از شهرها نیز با پرورش بخش ها لبه نشین , تبعات اجتماعی بدنبال داراست Ùˆ درعین حالا موجب پیدایش مشکلات مختلف برای شهرهای دارای اهمیت Ù…ÛŒ‌شود . حق رای در مصوبات شهرسازی , مطالبه نظام‌مهندسی


حق رای در مصوبات شهرسازی , مطالبه نظام‌مهندسی
اداره نظام مهندسی ساختمان

حق رای در مصوبات شهرسازی , مطالبه نظام‌مهندسی
درین گزارش چالشها Ùˆ روش شغل های جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز Ùˆ نقش اداره نظام مهندسی Ùˆ شهرداری را در این مورد بررسی نموده‌‌ایم Ú©Ù‡ پیرو Ù…ÛŒ خوانید :
ضرورت بکارگیری اهرمهای تشویقی در کناره شهرها
در همین راستا مدیر اداره نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی اعلام‌کرد : در ساخت‌‌وسازهای فاقد قانون درون شهرها , مقررات محکمی نیست تا اشخاص را از ادامه تخلفات نسبت به پروانه ساختمانی بازدارد Ùˆ حتی مسیر بقدری روان است Ú©Ù‡ دستگاههایی نظیر نظام مهندسی , شهرداری Ùˆ امثال آن را به دور میزنند .
حسین کامران دیس فانی ذکر کرد : به طوریکه زمانی به انتهای فعالیت میرسند , سازمان های مسئول را برعلیه کار صورت گرفته قرار میدهند Ùˆ از روش کمیسیون ماده صد Ùˆ با پرداخت جریمه ها این مورد را حل Ù…ÛŒ‌نمایند .
دیس فانی با اشاره بدین این‌Ú©Ù‡ به تازگی در مشهد به اجرای قواعد Ùˆ ضوابطی دراین مورد شدت بخشیده‌‌اند ادامه بخشید : اما عمدتا پرداخت جریمه‌ها Ùˆ برخوردها بقدری کارساز نیست Ú©Ù‡ ‌‌کسی به اندیشه تخلف نیفتد Ùˆ همگی دستگاههای Ø°ÛŒ ربط دربرگیرنده شهرداری , نظام مهندسی Ùˆ شورای شهر Ù…ÛŒ بایست نسبت بتخلفات پروانه مشقت بار گیری نمایند .
او با اشاره به‌این این‌Ú©Ù‡ تخلف در ساخت Ùˆ سازهای شهری دربرگیرنده Û² تراز است اظهار کرد : در سطح اولیه بر خلاف نسبت به طرحهای تفصیلی است Ú©Ù‡ ممکن است در‌این بخش خیلی جای سختگیری نباشد Ùˆ جای اغماض باشد , زیراکه شهرداری به هر عاملی Ø·ÛŒ توافقاتی جواز صادر Ù…ÛŒ کند , ولی اضافی بر آن به هیچوجه جای اندیشه ندارد Ùˆ همگی دستگاهها بایستی برخورد بدون شوخی داشته باشند .
ÙˆÛŒ تصریح کرد : جدیدا در مشهد این قانون ها را ثبت کرده‌‌ایم Ùˆ به ‌‌تبع آن در بقیه شهرهای استان نیز بایستی نافذ باشد Ùˆ Ù…ÛŒ بایست نیز کاری اضطراری با مهندسین ناظر انجام گیرد Ùˆ بررسی Ùˆ تایید نقشه‌‌ای بیرون از این مقررات Ùˆ قوانین انجام نگیرد .
این مسئول بابیان این Ú©Ù‡ دستگاه‌‌های دیگر نیز قاعدتا بایستی در کمیسیون ماده Û±Û°Û° در سمت اجرای مقررات Ùˆ مقررات سخت‌‌گیری نمایند ذکر کرد : درواقع شهرداری نباید برای چنین ساختمانی پایان عمل صادر نماید Ùˆ همینطور بایستی ملک را قفل نماید تا هیچ‌‌کس نتواند آن را بفروشد . گرچه احتمال دارد این راه Ùˆ روش در کوتاه‌‌مدت نارضایتی ساخت نماید , ولی در هر حال جای اغماض ندارد .
دیس فانی نیز چنین درمورد خط مش شغل های جلوگیری از ساخت Ùˆ سازهای غیرمجاز در بیرون از شهرها گفت : درمورد ساختمانهایی Ú©Ù‡ سوای مقررات در بیرون از شهر درست شده گردیده اند , بلحاظ این‌Ú©Ù‡ دست Ú©Ù… سرپناهی برای مردمان است , احتمالا برخورد رسمی Ùˆ مشقت بار گیری دوچندان جواب Ú¯Ùˆ نباشد Ùˆ بعضی مقاومتهای مردمان Ùˆ تبعات اجتماعی را بدنبال داشته باشد . براین اساس Ù…ÛŒ بایست از اهرمهای تشویقی در‌این بخش استفاده نماییم .
او اظهار داشت : برای مثال اعلام گردد Ú©Ù‡ در شرایطی‌Ú©Ù‡ شخصی در قالب آنالیز مهندس Ùˆ به Ú†Ù†Ú¯ آوردن پروانه مبادرت به ساخت Ùˆ ساز نماید , برای او مشوقهایی در حیث گرفته Ùˆ سوبسیدهایی به آنان داده میگردد . برای مثال اداره نظام مهندسی Ù…ÛŒ‌تواند حق تحلیل اخذ نکند Ùˆ یا این Ú©Ù‡ تخفیف بدهد Ùˆ شهرداری نیز برای صادر شدن پروانه هزینه اخذ نکند . خوبتر است این شیوه امور در قالب ضوابطی اجرایی گردد Ùˆ شوراهای شهری Ù…ÛŒ توانند این تمهیدات را آماده کنند .
مدیر نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تیتر کرد : اگر‌Ú†Ù‡ برخورد با ساخت Ùˆ سازهای غیرمجاز در لبه شهرها ساده‌‌ ترین روش است , البته تجربه نشان Ù…ÛŒ‌دهد Ú©Ù‡ معمولا پاسخ نمیدهد Ùˆ نتیجه‌‌ای بدنبال ندارد Ùˆ Ú†Ù‡ بسا تبعات اجتماعی بهمراه دارااست . ولی بهر درحال حاضر در کنار برخورد , ارائه تشویق Ùˆ سوبسید Ù…ÛŒ تواند مفید باشد .
او نیز چنین با انتقاد از این‌Ú©Ù‡ نظام مهندسی در کمیسیون ماده صد حق رای ندارد تاکید کرد : این زمینه متاسفانه در ضابطه چشم نشده Ùˆ در استانها نیز عمدتا حضور نظام مهندسی را درین کمیسیون نمیپذیرند . هر چند اما در استان خراسان رضوی ما طبق تعاملات انجام یافته , بعنوان عضو سوای رای حضور داریم Ùˆ حیث خویش را Ù…ÛŒ دهیم , البته آنان درنهایت رای خویش را صادر مینمایند Ùˆ مطلقا ما در صورتی‌Ú©Ù‡ حق رای داشته باشیم , در موضع محکمتری قرار Ù…ÛŒ‌گیریم .

ایشان در مقایسه کشور‌ایران با دیگر کشورها افزودند : رئیس شهری Ùˆ پارلمان محلی در کشورهای توسعه یافته محلهای درآمدی برای سازمان شهر دارا‌هستند Ùˆ درواقع هزینه اقامت Ùˆ معاش در شهرهای بزرگ را ساکنین آن جا تامین Ù…ÛŒ کنند . در‌حالتی Ú©Ù‡ ما هم بدین سمت تکان کنیم , شهرداریها Ù…ÛŒ‌توانند پای خویش را از تراکم‌فروشی کنار بکشند .

+ نوشته شده در چهارشنبه 5 مهر 1396ساعت 10:56 توسط on5blog | | تعداد بازدید : 9