ساخت وبلاگ تایپیست - طراحی وب سایت - کامپیوتر کمک jazebeha.com دانلود فیلم ایرانی نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
تفاهم طومار اداره نظام مهندسی استان همدان با مجاهدت دانشگاهي

on5blog

تفاهم طومار اداره نظام مهندسی استان همدان با مجاهدت دانشگاهي

تفاهم طومار اداره نظام مهندسی استان همدان با مجاهدت دانشگاهي
آزمون نظام مهندسی
به نقل از اداره نظام مهندسی ساختمان همدان طبق تفاهم طومار دربین اداره نظام مهندسي ساختمان استان همدان و مجاهدت دانشگاهي ارائه سرویس ها آموزشي قابل انعطاف افزارهاي تخصصي حرفه هاي عمران , معماري , مکانيک , نقشه برداري , کامپيوتر و گویش انگليسي ( طبق ليست ارسالي از مجاهدت دانشگاهي ) و نیز چنين ارائه سرویس ها آزمايشگاه تشخيص طبي انجام ميشود . تفاهم طومار اداره نظام مهندسی استان همدان با مجاهدت دانشگاهي


تفاهم طومار اداره نظام مهندسی استان همدان با مجاهدت دانشگاهي
اداره نظام مهندسی ساختمان همدان

تفاهم طومار اداره نظام مهندسی استان همدان با مجاهدت دانشگاهي
مجاهدت دانشگاهي دارای مسئولیت ميگردد راجع به هزينه عصر هاي تخصصي با قيمتهاي مطرح شده مبتنی بر جدول پيوست ( با نظر نمودن مقدار مناسب آبادی نفر ) بیست درصد تخفيف و در صورت رسيدن نفرات براي هر کلاس به پانزده نفر بیست و پنج درصد تخفيف و رسيدن به سی نفر سی درصد تخفيف براي اعضاي نظام مهندسي ساختمان حیث نماید . نیز چنين در صورت به مقدار مناسب نرسيدن کلاسها ( تعداد کم خیس از روستا نفر ) مققر شد با ارائه کارت عضويت اداره نظام مهندسي براي هر يک از متقاضيان پانزده درصد تخفيف در شهريه زمان هاي اپلیکیشن قائل گردند . شایان ذکر است قابلیت تقسيط براي کليه شهريه هاي عصر هاي آموزشي به وسیله مجاهدت دانشگاهي مراد خواهد شوید .
مبالغ در لحاظ گرفته شده جهت سرویس ها فراگیری لهجه انگليسي نیز با اعمال تخفيفات به پيوست تفاهمنامه آمده است .

نیز چنين در صورت مراجعه اعضاي اداره و خانواده با شخصیت ايشان به آزمايشگاه تشخيص طبي مجاهدت دانشگاهي روستا درصد تخفيف ارائه مي گردد .
نشانی :
Û± - مرکزي آموزشي مجاهدت دانشگاهي همدان : Û´ راه Ùˆ روش شريعتي – اولیه بلوار کاشاني – Ú©ÙˆÚ†Ù‡ مجاهدت دانشگاهي
Û² - آزمايشگاه تشخيص طبي مجاهدت دانشگاهي : ميدان آرامگاه بوعلي سينا – اولیه پياده رویکرد بوعلي – روبه روي بانک کشاورزي

+ نوشته شده در چهارشنبه 5 مهر 1396ساعت 10:56 توسط on5blog | | تعداد بازدید : 9