ساخت وبلاگ تایپیست - طراحی وب سایت - کامپیوتر کمک jazebeha.com دانلود فیلم ایرانی نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
ظرفیتهای نظام مهندسی و ملزومات وزارت خط مش در بخش ایمنی

on5blog

ظرفیتهای نظام مهندسی و ملزومات وزارت خط مش در بخش ایمنی

ظرفیتهای نظام مهندسی و ملزومات وزارت روش در بخش ایمنی
آزمون نظام مهندسی
آییننامه پباده سازی ساختمانها در قبال زمین‌لرزه یا این Ú©Ù‡ استاندارد دو هزارو هشتصد Ùˆ قوانین ملی ساختمان , Û² رسمی است Ú©Ù‡ در آنان به مبحث ایمنی پرداخته شده‌است . در استاندارد دو هزاروهشتصد ‌بموضوعاتی از‌جمله قوانین پباده سازی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی , قوانین پباده سازی لرزه‌های غیرساختمانی Ùˆ قانون ها ساختمانهای با مصالح کلاف دار پرداخته شده‌است . ظرفیتهای نظام مهندسی Ùˆ لازمات وزارت رویه در بخش ایمنی


ظرفیتهای نظام مهندسی و ملزومات وزارت خط مش در بخش ایمنی
ظرفیتهای نظام مهندسی و لازمات وزارت رویه در بخش ایمنی

ظرفیتهای نظام مهندسی و ملزومات وزارت رویکرد در بخش ایمنی

در قوانین ملی ساختمان هم بنکاتی مثل حفاظت‌ ساختمانها در قبال آتش , ضروریات همگانی ساختمان , بارهای وارد بر ساختمان , Ù¾ÛŒ Ùˆ Ù¾ÛŒ‌ سازی , طرح‌ Ùˆ اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه یا این Ú©Ù‡ فولادی , ایمنی Ùˆ حفاظتکار در زمان اجرا , طرح Ùˆ اجرای تأسیسات برقی , تأسیسات مکانیکی , آسانسورها Ùˆ پلکانهای برقی , تأسیسات بهداشتی لوله‌Ú©Ø´ÛŒ گاز , عایقبندی Ùˆ تهیه Ùˆ تنظیم صدا , پدافند غیر ادله , حفظ Ùˆ Ù†Ú¯Ù‡ داری از ساختمان Ùˆ صرفه‌جویی در مصرف انرژی اشاره شده است .

در همین راستا مسئولین وزارت راه Ùˆ روش Ùˆ شهرسازی صرفا راه Ùˆ روش ارتقاء ایمنی Ùˆ کیفییت ساختمانها در مرزوبوم را رعایت ظریف قانون ها ملی ساختمان Ùˆ قوانین شهرسازی تلقی Ù…ÛŒ‌نمایند Ùˆ بر این اعتقاد Ù…ÛŒ باشند Ú©Ù‡ دولت با نگاه به طور کامل غیرسیاسی بحوزه ایمنی ساختمانها , بر زمینه پرورش کیفیت معاش Ùˆ بهبود شرایط سکونت در مملکت تاکید دارااست , البته با این حال , حقیقت آن است Ú©Ù‡ در حوزه رعایت ایمنی ساخت Ùˆ ساز , علاوه بر اینکه فرهنگسازی قابل قبولی دربین عوام مردم برای دقت به لازمات ایمنی Ú†Ù‡ در زمان ساخت Ùˆ Ú†Ù‡ در عصر افتتاح از ساختمان صورت نگرفته است Ùˆ سازمانهای مسئول هم در این مورد بوظایف رسمی خویش فعالیت نمی‌کنند .

کوتاهی شهرداری در بخش ایمنی

هرچند ساخت Ùˆ سازهای غیراصولی Ú†Ù‡ از نگاه فنی Ùˆ Ú†Ù‡ از لحاظ عدم رعایت قانون ها شهرسازی Ùˆ ضوابط ملی , برخورد قاطع شهرداریها را میطلبد , اما متاسفانه درین بخش با یک دوگانگی Ùˆ پارادوکس رسمی نیز روبرو هستیم . یعنی از یک طرف Ù…ÛŒ بایست جلوی بنای ساختمانهایی گرفته شود Ú©Ù‡ در حوزه تراکم Ùˆ یا این Ú©Ù‡ مرحله اشغال , ضوابط ملی Ùˆ قواعد شهرسازی را ملاحظه نمی کنند Ùˆ Ø­Ú©Ù… تخریب برای آن‌ها صادر گردد , البته از سمت دیگر با استفاده از ظرفیتهایی Ú©Ù‡ در کمیسیون ماده صد تعریف شده Ùˆ تزریق منابع Ùˆ نقدینگی به شهرداریها , متاسفانه این قبیل ساخت Ùˆ سازها را ادامه میدهند .

از سوی دیگر , به سوی به وقوع پیوستن ایمنی مرکز ها تجاری و اماکن همگانی , ضابطه بصراحت شهرداریها را ملزم به چک کرده و طبق ضابطه شهرداریها , وظیفه تحلیل بر شیوه رعایت مورد ها ایمنی در اماکن همگانی بطور معین بعهده شهرداریها است و شهرداری مسئول ساخت ایمنی در اماکن همگانی است .

البته آن Ú†Ù‡ عملا دراین بخش دیده Ù…ÛŒ شود حاکی از آن است Ú©Ù‡ در بخش الزام ساختمانها به ایمن‌سازی , با ضعف رسمی روبرو هستیم Ùˆ شهرداری مبادرت خاصی برای ساخت ایمنی در ساختمانها بویژه ساختمانهای کهن انجام نداده است . علاوه بر این , در بخش آنالیز بر قوانین ایمنی در ساختمانهای مسکونی با فضای خالی ضابطه روبرو هستیم Ùˆ نمی‌توان صاحب Ùˆ مالک یک ساختمان مسکونی را ملزم به اجرای قانون ها کرد .

ظرفیتهای نظام مهندسی و ملزومات وزارت رویه

آن چه کارشناسین درمورد آن هشدار و یاد آوری میدهند , این است که متاسفانه ایمنی ساختمانها مورد عنایت هیچ دستگاه و نهادی نیست و درواقع هیچ سازمانی نمیپذیرد که تا چه میزان در دعوا ایمنی ساختمانها بویژه ساختمانهای دیرین و فرسوده مسئول است .

درین بین بعض مسئولین , سازمان‌ نظام ‌مهندسی ساختمان را بعنوان یک ارگان مفید در گزینش Ùˆ نظارت میزان ایمنی ساختمانها Ùˆ شناسایی ساختمانهای خطرآفرین معرفی Ù…ÛŒ نمایند Ùˆ معتقدند Ú©Ù‡ زیرا این اداره نسبت بموضوعات Ùˆ مساله شهری آلرژی بیش تری از خویش نشان Ù…ÛŒ دهد , براین اساس قادر است در استانها Ùˆ شهرهای متعدد , با Ú†Ú© میزان ایمنی ساختمانها از پیدایش رویدادها تلخ در مرز Ùˆ بوم جلوگیری نماید .

ولی مجلسیها با اشاره به‌این اینکه مهیا سازی دین طومار ایمنی ساختمانها در شورایعالی معماری Ùˆ شهرسازی , یک الزام Ùˆ ضرورت است , خواهان دقت Ùˆ بررسی ظریف شورایعالی معماری Ùˆ شهرسازی درمورد ساختمانهای ناایمن Ùˆ اعمال حیث درباره با آن‌ها گردیده اند .

ساختمانهای دیرین و نوساز از منظر ایمنی

در‌این بین کارشناسین در جواب به‌این این‌Ú©Ù‡ امنیت ساختمانها در کلان شهری مانند تهران Ú†Ù‡‌گونه Ù…ÛŒ بایست تامین شود معتقد هستنند : امنیت ساختمانها Ù…ÛŒ بایست در Û² بخش مورد دقت قرار گیرد . اولیه این‌Ú©Ù‡ ساختمانهای سابق طبق نظام پباده سازی Ùˆ محاسبات فنی مهندسی آیین‌نامه های دیرین اجرا شده Ùˆ روز جاری این آییننامه‌های فنی با ترقی دانش عوض شده نموده است .

براین اساس آن Ú†Ù‡ مسلم است ایمن سازی ساختمانها بایستی نیز به نظر محاسبات Ùˆ اجرای سازه‌ ها Ùˆ نیز بلحاظ افتتاح انجام گیرد . در ساختمانهای جدیدی Ú©Ù‡ محاسبه Ù…ÛŒ شوند , آییننامه‌های محاسباتی در‌حد نسبتا خیر اعمال شده Ùˆ بایستی تحلیل مضاعفی در بخش اجرا اعمال Ùˆ مهندسین را مامور کنیم تا ارزیابی خوب Ùˆ متعالیتری بر ساخت‌وسازهای شهری داشته باشند . درین حوزه قاعدتا ارزیابی ظریف بعهده اداره نظام مهندسی است Ùˆ شهرداری نیز در هنگام صادر شدن پروانه‌ بایستی بگزارشات مجموعه‌ای از مهندسین مورد تایید اداره نظام مهندسی اعتنا نماید .

بدین ترتیب اگر‌Ú†Ù‡ این تغییرات فنی نو در ساختمانهای تازه Ùˆ در اکنون ساخت , در محاسبات بنا ای اعمال Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ اداره نظام مهندسی Ùˆ شهرداری , تاییدیه‌های فنی ضروری Ùˆ کنترلهای بسیار را از این بابت اعمال Ù…ÛŒ‌نمایند تا در آتی با Ú©Ù… ترین جراحت بلحاظ محاسبات , اجرا Ùˆ بهره برداری از ساختمانها روبرو شویم , البته آن Ú†Ù‡ روز جاری بشدت مورد دعوا است , ساختمانهای سابق است Ú©Ù‡ در عین داشتن کاربریهای متعدد , ایمنی واجب را ندارند Ùˆ نظام در دست گرفتن ایمنی آن‌ها بایستی بررسی Ùˆ ضابطه مند گردد .

تمدید پروانه صنفی اشخاص مشروط بگذراندن عصر ایمنی

مالک نظران با ابراز تاسف از اینکه , مرکز ها تجاری شبیه پلاسکو در تهران Ùˆ دیگر شهرها مضاعف میباشند , معتقد هستنند : فراگیری ساکنین Ùˆ کسانی Ú©Ù‡ از ساختمانها بویژه بناهای کهن تجاری افتتاح Ù…ÛŒ‌کنند , جزء لازمات بعدی است Ùˆ درواقع تمدید پروانه صنفی هر شخصی مشروط بگذراندن عصر آموزشی مربوط به ایمنی ساختمانها باشد . نیز چنین فراگیری آتش‌نشانها طبق دانش روز Ùˆ قوانین Ùˆ آییننامه‌ها نسبت بموضوعاتی از قبیل خوی سازه‌های فلزی در برخورد با حریق Ùˆ زمین‌لرزه , حتمی است تا متناسب با این فرضیات Ùˆ وقوع رخداد , رهبری صحیحی در باب مساله اتفاق افتاده انجام دهند . از سمت دیگر Ù…ÛŒ بایست با شناسایی ساختمانهای ناایمن , تا جای ممکن نسبت به تقویت سازه‌‌ای Ùˆ رعایت مباحث ایمنی آنها تلاش گردد .

ساختمانهای دیرین چندین کاربره

اکنون آن Ú†Ù‡ جای شگفتی دارااست این است Ú©Ù‡ همین ساختمانهای دیرین ناامن , کاربریهای متفاوت پیدا نموده Ùˆ یک‌سری کاربره شده‌اند . یعنی نیروهای کاری بعضی در همان‌ ساختمان معاش Ùˆ فعالیت Ù…ÛŒ‌نمایند Ùˆ این بناها همزمان به کارگاههای تولیدی Ùˆ دکان تبدیل گردیده اند .

به ابلاغ دیگر یک بار گذاری بیرون از عرف گنجایش برای برخی مرکزها تجاری تعریف شده Ùˆ میزان انرژی‌ای Ú©Ù‡ از این ساختمانها بیرون Ù…ÛŒ شود , با اعتنا به نصب خودسرانه کلید , پریز , سیم برق , سیستم گرمایش Ùˆ… از سمت مالکین , متناسب با گنجایش نخستین تعریف شده برای آن ساختمان نیست .

درمجموع Ù…ÛŒ بایست خاطرنشان کرد از آن جایی Ú©Ù‡ خدماتی Ú©Ù‡ بابت عدم رعایت موازین ایمنی در ساختمانها انجام Ù…ÛŒ گردد , خیلی دوچندان Ùˆ شمار تلفات نیز بالا است , طاقت فرسا گیری‌ در بخش ایمنی Ú†Ù‡ در عصر ساخت Ùˆ پباده سازی Ùˆ Ú†Ù‡ در طول افتتاح امری خیلی حیاتی Ùˆ بجا است .

+ نوشته شده در چهارشنبه 5 مهر 1396ساعت 10:54 توسط on5blog | | تعداد بازدید : 9